BCDD_Clash-Detection-Trang-Chu

CÁC DỊCH VỤ CỦA BCDD

Audit Model

Kiểm tra tình trạng mô hình trên các phương diện sau đây: performance, so sánh đối chiếu dựa trên tiêu chuẩn hiện hành/ BEP, hình học và các tham số phi hình học .

3D Modeling

Cung cấp dịch vụ dựng hình 3D các bộ môn kiến trúc, kết cấu, MEP.

Modelling Best Practice

Tư vấn cách dựng hình đúng theo tiêu chuẩn BIM để tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn sau của dự án.

Clash Detection

Cung cấp dịch vụ thiết lập Clash Detection trên Navisworks, xuất Reports dưới các định dạng: html, xlsx, pdf. Quản lý các lỗi/va chạm trên các nền tảng web như BIM Track hay BIM Collab

Automation

Dịch vụ đào tạo cách sử dụng các công cụ lập trình trực quan cho kỹ sư như Dynamo, Grasshopper nhằm rút ngắn các công việc/workflow trong quá trình thực hiện dự án.

Project Setup

Dịch vụ tư vấn quy trình setup các dự án lớn đảm bảo các bộ môn tham gia dự án có được sự thống nhất về cách thức triển khai dựa án theo đúng tiêu chuẩn công ty/ khách hàng.

Tư vấn, hổ trợ kỹ thuật

Hổ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai dự án, các cách làm nhanh, các thủ thuật nhằm tránh lãng phí thời gian cho các vấn đề kỹ thuật để tập trung nguồn lực vào quá trình thiết kế

Scan 2 BIM

Tư vấn, cung cấp kiến thức về point cloud và kinh nghiệm dựng hình, tinh chỉnh mô hình tùy vào chất lượng của point cloud

BIM Structural Analysis

Tư vấn thiết kế kết cấu, cách thức chuyển đổi giữa mô hình vật lý và mô hình phân tích kết cấu.

Computational Design

Cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế tham số, các nguyên lý thuật toán .