Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

Những ai có thể truy cập vào dự án của bạn?

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm soát ai có thể truy cập vào các files dự án trên BIM360.

Đi đến tab “Project Admin” từ icon hình vuông chín chấm tròn.

Xem danh sách các member và quyền truy cập qua các bánh răng. Đảm bảo phải điền tên công ty vào nhé để sau này quản lý quyền truy cập vào các thư mục trên các dự án multi-disciplines (đầy đủ các bộ môn) với sự tham gia của nhiều công ty.

Bên cạnh đó nhớ điền luôn “Role” nhé. “Role” là một cách để quản lý quyền truy cập vào dự án .

Thêm người vào dự án bằng cách lick vào nút “Add”, nhớ gõ dấu phẩy (“,”) sau địa chỉ email để có thể tiếp tục thêm địa chỉ email khác.

Một số quyền truy cập điển hình:

Quyền truy cập của BIM Managers: “View+Upload+Edit+Control”.

Quyền truy cập của members: “View+Upload+Edit”.

Quyền truy cập của các members trên dự án nên được quản lý theo quyền truy cập của các công ty (company permission). Tuy nhiên bạn cũng có thể chỉnh sửa quyền truy cập của từng cá nhân bằng cách chỉnh sửa “Role” cho một số cá nhân hay trường hợp đặc biệt.

Đội ngũ BCDD, trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.