Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

Các cấp độ phát triển BIM dùng để đánh giá “mức độ trưởng thành” của các doanh nghiệp/quốc gia áp dụng BIM. Đọc bài viết sau của BCDD để biết bạn và doanh nghiệp của bạn đang ở đâu trên con đường BIM nhé.

BIM cấp độ 0

Tạo lập thông tin cho dự án thường sử dụng các phần mềm CAD 2D. Bản vẽ CAD 2D chưa có quy định, chuẩn hóa theo một tiêu chuẩn nhất định giữa các bộ môn. Việc lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin dưới dạng tài liệu giấy. Không có sự hợp tác giữa các bên, bộ phận tham gia dự án. Đó là những diễn tả ngắn gọn về BIM level 0.

Cho nên có thể hiểu nôm na BIM cấp độ 0 = làm CAD truyền thống.

BIM cấp độ 1 (BIM Level 1)

Tạo lập thông tin cho dự án thường sử dụng các phần mềm để tạo lập bản vẽ 2D kết hợp mô hình 3D.

Bản vẽ đã có áp dụng những tiêu chuẩn nhất định, như sử dụng tiêu chuẩn Anh BS 1192:2007 hay tiêu chuẩn công ty (nếu có). Tiêu chuẩn này quy định việc đánh số các bản vẽ, cách đặt tên, tọa độ chuẩn, việc trình bày, hệ thống ký hiệu & ghi chú, đường nét…

Mỗi bên tham gia dự án sẽ trao đổi thông tin, dữ liệu một cách riêng biệt. Như trao đổi file qua google drive, dropbox, … bên cạnh đó vẫn còn trao đổi thông tin qua tài liệu giấy. Các bên tham gia dự án có thể cùng nhận thông tin, dữ liệu dự án tại một môi trường chung. Nhưng môi trường chung này chỉ để chứa các files chứ chưa thể  kết hợp các mô hình với nhau nên thông tin rời rạc, không nhất quán, khó kiểm tra, khó theo dõi.

Hiểu một cách nôm na thì BIM level 1 là dùng các phần mềm BIM 3D như Revit để dựng hình và triển khai bản vẽ. Nhằm tận dụng các tính năng và công cụ đi kèm vô cùng mạnh mẽ của Revit mà chưa có sự phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ môn khác.

BIM Level 1 = BIM Lonely (BIM “Cô Đơn”)

BIM cấp độ 2 (BIM Level 2)

Có các tiêu chuẩn, quy trình rõ ràng liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, quản lý, bảo mật thông tin trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời dự án. Đảm bảo dữ liệu có cấu trúc, tổ chức chặt chẽ. Các bên tham gia dự án hợp tác với nhau trên những tiêu chuẩn, quy trình đã được quy định. Từ đó có mô hình liên bang được tích hợp từ các bộ môn riêng biệt.

bcdd-blog.com

Quá trình tạo lập, duy trì, sửa đổi thông tin, dữ liệu cho dự án giữa các bên được thực hiện trên một môi trường dữ liệu chung. Môi trường dữ liệu chung này giúp các bên tham gia dự án có thể dễ dàng theo dõi mô hình 3D. Và có thể tham gia đưa ra ý kiến, quyết định ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời công trình từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến sửa chữa, nâng cấp hoặc phá dỡ.

  • Các bộ môn sử dụng các phần mềm mới theo BIM Tool (như Revit, Archicad, Vectorwork…). Phần mềm BIM không nhất thiết phải giống nhau.
  • Các phần mềm BIM có thể giao tiếp được với nhau, hoặc trực tiếp hoặc thông qua qua định dạng trung gian như IFC. Sau đó tạo ra một mô hình liên bang tích hợp các thông tin nhưng vẫn đảm bảo sự nguyên vẹn về dữ liệu hình học ban đầu.
https://atlasindustries.com/vi/

BIM cấp độ 2 là cấp độ mà hầu hết các công ty áp dụng BIM đều phải hướng tới. Có thể nói BIM cấp độ 2 là thước đo chuẩn mực dành cho các đơn vị làm BIM chuyên nghiệp.

BIM cấp độ 3 (BIM Level 3)

Thống nhất được các dữ liệu, quy trình, tiêu chuẩn BIM. Lúc này dữ liệu được tích hợp và tương tác ổn định qua các môi trường BIM khác nhau (ví dụ từ Etabs qua Revit) và được lưu trữ ở môi trường dữ liệu trực tuyến. Các bên chia sẻ, thu thập, lưu trữ, truy cập dữ liệu đồng thời từ một nguồn duy nhất trong suốt vòng đời công trình. 

https://www.thorntontomasetti.com/

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc việc follow BCDD tại đây

Bài viết do admin 1 Nghia Nguyen và cộng sự biên soạn.

Xem thêm bài viết: