Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

View Filter là thứ mà được dùng khá nhiều trong Revit để quản lý hiển thị cả cho mục đích dàn trang cũng như điều chỉnh hiển thị khi làm việc. Trong Revit thì chúng ta không thể nào biết được các View Filter nào đang được sử dụng và View Filter nào đang dư thừa. Đặc biệt đối với các dự án workshared có nhiều thành viên thì việc quản lý được View Filter là điều rất cần thiết.

Vậy nên trong bài viết này BCDD sẽ đi phân loại những View Filters đang được dùng trong các views và các View Filters thừa sau đó sẽ xóa đi những view filter thừa đó.

Để có thể phân loại được View Filter BCDD sẽ phải làm các bước sau: trước tiên là phải lấy được tất cả các views trong Revit sau đó lấy các View Filters đang được sử dụng ứng với mỗi view và đó cũng chính là các View Filters đang được sử dụng cần giữ lại. Sau đó tiến hành lấy hết các View Filters đang có trong mô hình bằng nodes quen thuộc là Element Type và All Elements of Type. Có được tổng các View Filters cũng như các View Filters đang được sử dụng thì phần còn lại chính là các View Filters cần được xóa đi.

1. Lọc ra các View Filters đang được sử dụng

Lọc ra tất cả các views và loại bỏ các giá trị null

Dùng node View.Filtes để lấy ra các View Filters từ các views sau đó dùng node Flatten để loại bỏ các Empty List

Lưu ý các View Filters xuất hiện ở bước trên là các instance, sau đó chúng ta cần dùng node UniqueItems để lấy View Filters và dùng node Element.Name để có được tên các View Filters và đây cũng chính là 14 View Filters đang được sử dụng.

2. Lọc ra tất cả các View Filters có trong mô hình

Lọc ra tất cả các filters trong mô hình và tên thì chúng ta có tổng cộng 20 View Filters như hình bên dưới.

Giờ chúng ta cần loại bỏ 14 View Filters đang sử dụng ở trên ra khỏi list 20 View Filters này bằng cách dùng node List.IndexOf

3. Loại bỏ các View Filters đang sử dụng

Sau khi có index của các View Filters đang được sử dụng thì tiến hành remove các View Filters này ra khỏi list tổng các View Filters bằng node List.RemoveItemAtIndex.

4. Xóa bỏ các View Filters thừa

Cuối cùng dùng node Element.Delete để xóa đi những View Filters thừa

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc việc follow BCDD tại đây

Bài viết được biên tập bởi đội ngũ BCDD