Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

1. LOD là gì?

LOD (Level of Development) hay còn gọi là mức độ phát triển thông tin bao gồm thông tin hình học (Level of Detail) và thông tin phi hình học (Level of Information). LOD cho phép người dùng BIM xác định rõ mức độ chi tiết của mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau của dự án. LOD xác định và diễn giải chi tiết các đặc điểm của các đối tượng có trong dự án ví dụ như: cột, vách, móng, sàn, mái, cửa đi, cửa sổ, ống nước, ống gió…

Bảng mô tả LOD 350 cho cấu kiện móng

2. Mức độ chi tiết của LOD

Các phương pháp hay nguyên tắc để xây dựng LOD sẽ được quy định rõ trong EIR hay BEP. Và tùy thuộc vào mỗi dự án khác nhau mà các đặc tính kỹ thuật được mô tả trong mỗi LOD là khác nhau.

Dựa vào LOD mà các bên tham gia dự án sẽ có cùng một hệ quy chiếu khi đánh giá mô hình BIM. Lưu ý rằng LOD chỉ áp dụng cho các đối tượng riêng rẽ chứ không phải cho toàn bộ dự án. Do vậy mà một mô hình BIM được đánh giá là có LOD350 tức là mô hình BIM đó có tập hợp tất cả hoặc hầu hết các cấu kiện có mức độ chi tiết ở LOD350 theo như mô tả trong bản LOD của dự án (thường là một phụ lục của BEP).

Như đã nói ở trên LOD sẽ khác nhau ở mỗi giai đoạn dự án. Nói chính xác hơn thì mức độ chi tiết của LOD sẽ tăng dần theo các giai đoạn của dự án từ LOD100, LOD200, LOD300, LOD350, LOD400 và LOD500.

Mức độ phát triển LOD của kết cấu và MEP

3. Mô tả LOD 100-500

LOD100: các cấu kiện trong mô hình có thể được thể hiện bằng các biểu tượng 2D hoặc hình khối chung chung. Nhưng về cơ bản thì chưa đáp ứng được yêu cầu của LOD200.

LOD200: các cấu kiện trong mô hình có thể được thể hiện bằng các đối tượng có kích thước hình học gần đúng, nằm tương đối đúng vị trí và hướng xoay. Một vài các thông tin phi hình học có thể được gán vào các cấu kiện.

LOD300: các cấu kiện trong mô hình được thể hiện bằng các đối tượng có category (loại/hạng mục) rõ ràng, có kích thước, số lượng, vị trí và hướng xoay chính xác. Các thông tin phi hình học phải được gán vào các cấu kiện.

LOD350: là các cấu kiện ở LOD300 mà đã qua khâu phối hợp (coordinate) với các bộ môn khác và được gán đầy đủ tham số phi hình học hơn.

LOD400: về mặt hình học thì các cấu kiện ở LOD400 phải đạt ở mức chính xác cao nhất. Các thông tin phi hình học phải được gán đầy đủ vào các cấu kiện. Ngoài ra, các thông tin chi tiết về chế tạo lắp đặt phải được bao gồm vào các cấu kiện trong mô hình. 

LOD500: Các thông tin hình học được kiểm tra đối chiếu với tình hình thực địa về hình dạng, kích thước, vị trí, số lượng . Thông tin phi hình học phải được gán đầy đủ nhất cho các cấu kiện trong mô hình.

Mức độ phát triển LOD của kiến trúc

4. Model Element Author

Chưa dừng lại ở đây, liên quan đến LOD thì phần tiếp theo là thiết lập bảng ma trận LOD. Chỉ định rõ bên nào chịu trách nhiệm cho các đối tượng tương ứng trong các giai đoạn dự án hay còn gọi là MEA (Model Element Author).

Ví dụ như bảng dưới đây, các đối tượng được gán cho từng bộ môn cụ thể (được thể hiện qua bảng màu sắc) tương ứng ở các giai đoạn khác nhau của dự án. Ví dụ như ở giai đoạn thiết kế ý tưởng thì các cột kết cấu sẽ được dựng trong mô hình kiến trúc do kiến trúc đảm nhiệm. Sau đó khi sang giai đoạn thiết kế kỹ thuật thì bên kết cấu mới bắt đầu đảm nhận các cấu kiện này. Và càng về sau thì mức độ chi tiết sẽ càng tăng lên ( chỉ là ví dụ trong trường hợp này, bảng này được tùy chỉnh theo tùy mỗi công ty).

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc việc follow BCDD tại đây

Bài viết do admin 1 Nghia Nguyen và cộng sự biên soạn.

Xem thêm bài viết: