Chia sẽ BCDD lên mạng xã hội nhé !

Như chúng ta đã biết là Python node trong Dynamo là nơi chứa code Python. Tuy nhiên trong thực tế các Developers thường viết ở IDE khác để tận dụng nhiều tính năng ưu việt hơn, dễ quản lý hơn, dễ sửa lỗi hơn và chỉ khi hoàn thiện mới tiến hành copy code sang Python Dynamo. Trong bài viết này BCDD sẽ giúp bạn thiết lập môi trường code bằng Python trên nền tảng Visual Studio Code.

Bước 1: Visual Studio Code

Tải về tại đây: https://code.visualstudio.com/

Bước 2: Cài đặt extension để làm việc với Python

Cụ thể là ở đây chúng ta sẽ phải cài extension: Python Extension Pack của Don Jayamanne từ Visual Studio Code. Bạn đến View rồi chọn Extensions hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + X

Bước 3: Tải IronPython Stubs

Bạn có thể tải về tại đây: https://github.com/gtalarico/ironpython-stubs

Bước 4: Thiết lập Json

Chọn File > Preferences > Settings. Sau đó search “json” rồi kéo chuột xuống chỗ Edit in settings.json

Bước 5: Copy code

Tiến hành copy đoạn code dưới đây vào Visual Studio Code và nhớ thay đổi đường dẫn đến ironpython-studs và đổi USERNAME cho phù hợp.

{
"python.linting.enabled": false,
"python.linting.pycodestyleEnabled": false,
"python.pythonPath": "C:\\Program Files (x86)\\IronPython 2.7\\ipy64.exe",
"python.jediEnable": false,
"python.autoComplete.extraPaths":
["C:\\Users\\NC\\Documents\\DYNAMO\\ironpython-stubs-master\\release\\stubs.min"],
"editor.tabCompletion": "on",
"editor.suggestSelection": "first",
"vsintellicode.modify.editor.suggestSelection":
"automaticallyOverrodeDefaultValue",
"workbench.colorTheme": "Visual Studio Dark",
"files.autoSave": "off",
"python.analysis.extraPaths": [
    "C:\\Users\\NC\\Documents\\DYNAMO\\ironpython-stubs-master\\release\\stubs.min"
],
"window.zoomLevel": 1,
"json.schemas": [
    
]
}

Bước 6: Tắt Visual Studio Code và tạo lại một file mới (Ctrl + N)

Bước 7: Lưu file (save as) dưới định dạng Python

Tới đây BCDD hy vọng rằng bạn đã thành công trong việc thiết lập Visual Studio Code tích hợp ironpython-studs để nó có thể hỗ trợ bạn viết code nhanh hơn bởi tính năng IntelliSense

Có một lưu ý nho nhỏ là máy bạn phải được cài Python 2.7 rồi nhé nếu không thì Visual Studio Code sẽ báo lỗi.

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc việc follow BCDD tại đây

Bài viết do admin 1 Nghia Nguyen và cộng sự biên soạn.